تاریخ ارسال : 99/12/14


 

در صورتی که به هر دلیل از خدمات دریافتی وب سایت صنایع دستی ایران-عبدالله زاده رضایت کافی ندارید می توانید از طریق مراجعه حضوری به فروشگاه و یا از طریق شماره تماس 02833224212 نسبت به اعلام شکایات خود اقدام نماییدریال00 مورد